IPA logo crest color

International Police Association

Belgian Section

Driekleur België

Selecteer de taal

 

Beste leden,

Namens het bestuur wil ik jullie aandacht vragen voor een belangrijk onderwerp: de verhoging van de lidmaatschapsgelden. We begrijpen dat dit een gevoelig punt is, maar we willen graag uitleggen waarom we deze stap overwegen.

1.    Inflatie en kostenstijging: De prijzen van diensten en materialen stijgen voortdurend. Om de kwaliteit van onze vereniging te behouden, moeten we meegaan met deze ontwikkelingen.

2.    Investeringen: We willen blijven investeren in faciliteiten, trainingen en evenementen. Een hogere contributie stelt ons in staat om dit te realiseren.

3.    Financiële gezondheid: Een stabiele financiële situatie is essentieel voor de continuïteit van onze vereniging. Een verhoging van de lidmaatschapsgelden draagt hieraan bij.

4.    Solidariteit: Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor onze vereniging. Een kleine bijdrage van elk lid maakt een groot verschil.

We begrijpen dat niet iedereen het eens zal zijn met deze verhoging. Wij hebben dan ook overwogen om de vraag zo laag mogelijk te houden en daarom verhogen wij het bedrag van de lidgelden naar 5 euro per persoon.

Voor het jaar 2025 zal het bedrag van het lidgeld dus 30, 00 euro bedragen. Van dit bedrag zal, zoals voorzien in de statuten, de helft terugvloeien naar de provinciale VZW’s

Met vriendelijke groeten,

Urbain De Vuyst

Voorzitter IPA België

 

 founder

 

De I.P.A. - de grootste politievereniging ter wereld - werd opgericht op 1 januari 1950. Vanaf dan heeft hun slogan "Servo per Amikeco" (Dienen door Vriendschap) meer mensen bereikt dan voor mogelijk was gehouden.

Nu telt de vereniging al meer dan 400.000 leden. Nationale Secties bestaan in meer dan 59 landen over de wereld en we zijn getuige geweest van een gestadige groei van wat wordt beschouwd als de grootste politievereniging van de wereld, zowel in cijfers als invloed.

De Vereniging werd opgericht in de vijftiger jaren omdat een politieman van Lincolnshire in Engeland, Arthur Troop, een kanaal wilde creëren waar vriendschap en internationale samenwerking tussen internationale politiemensen centraal stond. Zijn idee van een vereniging met ontwikkeling op sociaal, cultureel en professioneel vlak, in een omgeving zonder discriminatie op gebied van rang, geslacht, ras, kleur, taal of religie, werd realiteit.

Klein begonnen hield de I.P.A. boodschap stand en nieuwe Secties over de gehele wereld werden vlug gevormd. Al vlug waren er Secties in het grootste deel van West-Europa, Afrika, Amerika (Noord en Zuid) Azië en Australië. De politieke veranderingen in Oost-Europa hebben ervoor gezorgd dat ook daar politiemensen bij de vereniging kwamen.

De fundamentele ideeën van Arthur Troop houden vandaag nog steeds stand.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.