IPA logo crest color

International Police Association

Belgian Section

Driekleur België

Het Nationaal IPA-Congres gaat dit jaar door te Gent en wordt georganiseerd door de Provincie Oost Vlaanderen. ( vers text français)

Hotel NH Belfort, Hoogpoort 63, 9000 Gent - 16 Apr 2023

 

Na het Congres zal er tevens een Galadiner plaats vinden als viering voor 70 jaar IPA België

Het programma ziet er uit als volgt :

 

 • 0900 uur:       Ontvangst met koffie en koeken

 • 1000 uur:       Voor effectieve leden en geïnteresseerden, aanvang van de Gewone Algemene Vergadering,

  • Voor niet-deelnemers AV: rondvaart in Gent 

 • 1200 uur:       Lichte lunch met 1 drankje 

 • 1400 uur:       Gegidste rondleiding in Gent. Thema: Prostitutie doorheen de jaren

 • 1600 uur:       Zonder deelname aan Gala-avond, Thuisreis

 • 1930 uur:       Start gala-avond en viering 70 jaar IPA Belgïe  -   4-gangendiner

 • Uitreiking gouden eretekens en bestendige ereleden

 

Deelname aan dagprogramma:

Leden en partners: 65€ per persoon

Niet-leden en sympathisanten: 85€ per persoon

 

Deelname aan gala-avond:

Leden en partners: 85€ per persoon

Niet-leden en sympathisanten: 95€ per persoon.

 

Inschrijven door overschrijving op rekeningnummer

Rekeningnummer BE04 0689 3581 7631 ten name van IPA OVl 70 jaar voor 27 maart 2023.

Betaling geldt als bewijs van inschrijving

 

Overnachting in hotel is mogelijk. Informatie kan via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Le Congrès national de l’IPA aura lieu à Gand cette année et est organisé par la Province de Flandre Orientale.

Hotel NH Belfort, Hoogpoort 63, 9000 Gent - 16 Apr 2023

 

Après le Congrès, il y aura également un dîner de gala pour célébrer les 70 ans de l’IPA Belgique.

Le programme est le suivant :

 

 • 0900 heures :            Accueil avec café et biscuits
   
 • 1000 heures :            Pour les membres effectifs et les parties intéressées, début de l’Assemblée Générale Ordinaire,

  • Pour les non-participants de l’AG :croisière sur les canaux à Gand

 • 1200 heures :            Déjeuner léger avec 1 boisson

 • 1400 heures :            Visite guidée à Gand. Thème : La prostitution au fil des années
   
 • 1600 heures :            Sans participation à la soirée de gala, voyage à domicile

 • 1930 heures :            Début de la soirée de gala et célébration des 70 ans de l’IPA Belgique -    Dîner 4 plats

 • Remise de décorations en or et de membres honoraires permanents

Participation au programme de jour :

Membres et partenaires : 65€ par personne

Non-membres et sympathisants : 85€ par personne

 

Participation à la soirée de gala

Membres et partenaires : 85€ par personne

Non-membres et sympathisants : 95€ par personne.

 

Inscrivez-vous par virement bancaire au numéro de compte

Numéro de compte BE04 0689 3581 7631 au nom de l’IPA OVl 70 ans avant le 27 mars 2023.

Le paiement compte comme preuve d’inscription

 

Une nuitée à l’hôtel est possible. Les informations peuvent être obtenues via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.